Tržan lahůdky s.r.o.

Chlebíček šunkový na salátu 110g

Číslo výrobku: 4031

Chlebíček á la hermelínový 90g

Číslo výrobku: 4033

Chlebíček s turistickým salámem 110g

Číslo výrobku: 4042

Chlebíček s debrecínkou na salátě 95g

Číslo výrobku: 4052

Chlebíček herkules na salátě 95g

Číslo výrobku: 4053

Chlebíček šunkový na másle 80g

Číslo výrobku: 4054

Chlebíček herkules se šunkovou pěnou 85g

Číslo výrobku: 4059

Chlebíček míchaný 100g

Číslo výrobku: 4112

Chlebíček á la čabajský na másle 70g

Číslo výrobku: 4116