Tržan lahůdky s.r.o.

Houska oblož.turista 110g

Číslo výrobku: 5235

Houska oblož. šunka 110g

Číslo výrobku: 5236

Bageta kuřecí 200g

Číslo výrobku: 5324

Bageta Vegetarián 230g

Číslo výrobku: 5325

Bageta šunková 220g

Číslo výrobku: 5335

Minibageta kuřecí 130g

Číslo výrobku: 5361

Minibageta šunková 140g

Číslo výrobku: 5365

Bageta Labužník 220 g

Číslo výrobku: 5369

Minibageta Vegetarián 140g

Číslo výrobku: 5370

Minibageta pestrá 130g

Číslo výrobku: 5371